Sazinies ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies un piekrītu Lietošanas noteikumiem un piekrītu, ka “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai atbildētu uz pieprasījumu.

Ceļu klasifikācija

Latvijā 2019. gada 31. decembrī uzskaitīti 70 645 km autoceļu un ielu. Ceļu tīkla vidējais blīvums ir 1,094 km uz 1 km2. Kopējais valsts autoceļu garums ir 20 061 km. Valsts autoceļu tīkla vidējais blīvums ir 0,311 km uz 1 km2. Valsts galveno, reģionālo un vietējo autoceļu maršrutu sarakstus nosaka Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumi Nr.1104 Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem.

TENT-T autoceļu tīkls un tā reģionālie savienojumi Latvijā

Saskaņā ar likumu “Par autoceļiem” reģionālie autoceļi ir autoceļi, kas savieno novadu administratīvos centrus savā starpā vai ar republikas pilsētām vai galvaspilsētu, ar galvenajiem vai reģionālajiem autoceļiem vai republikas pilsētas savā starpā.

Saskaņā ar likumu “Par autoceļiem” vietējie autoceļi ir autoceļi, kas novada administratīvos centrus savieno ar novada pilsētām, novada apdzīvotām teritorijām, kurās atrodas pagastu pārvaldes, ciemiem vai citiem valsts autoceļiem vai atsevišķu novadu administratīvos centrus savā starpā.

VAS Latvijas Valsts ceļi pārziņā ir 962 tilti, no kuriem 896 ir dzelzsbetona, 14 − akmens, 48 − metāla un 4 − koka tilti. Tiltu kopgarums − 31 365 metri.