Sazinies ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies un piekrītu Lietošanas noteikumiem un piekrītu, ka “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai atbildētu uz pieprasījumu.

Ceļu uzturēšana

Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas vasaras sezonā ilgst no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim. Šajā laikā uzmanība vispirms tiek pievērsta brauktuves bojājumu remontam, veicot asfaltēto segumu bedrīšu aizpildīšanu un grants ceļu līdzināšanu. Tāpat pēc ziemas tiek sakārtoti satiksmes organizācijas līdzekļi un sakopta ceļa nodalījuma josla. Šie darbi norisinās intensīvi vienlaikus visā ceļu tīklā, un tie ir jāpaveic līdz 1. jūnijam. Vēlāk turpinās ikdienas uzturēšanas darbi, lai nodrošinātu to, ka ceļu infrastruktūra ir pastāvīgi lietojama. Ikdienas uzturēšanas darbi, kas nodrošina ceļu infrastruktūras pastāvīgu lietojamību:

 • grants segumu periodiskā planēšana un atjaunošana;
 • tiltu un caurteku konstrukciju apkope un remonti;
 • ceļa joslas uzturēšana, kontrolējot ceļmalas apaugumu un tīrot ūdens atvades sistēmas;
 • ceļu operatīvā kopšana, novēršot nepilnības, kas konstatētas apsekošanas laikā;
 • citi nepieciešamie darbi.

Tāpat kā ziemā, arī vasarā ceļu uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, pamatojoties uz uzturēšanas klasēm A (augstākā), B, C un D (zemākā). Tās ir noteiktas pēc autoceļu sociālekonomiskās nozīmes un transporta plūsmas izvērtēšanas. Tas nozīmē, ka vispirms tiek sakārtoti svarīgāko un noslogotāko maršrutu autoceļi. Detalizēta informācija par autoceļu ikdienas uzturēšanas specifiku, prasībām un to izpildes kārtību atrodama Ministru kabineta noteikumos Nr. 224 Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli. 2020. gadavasarassezonāvalstsautoceļitikaiedalītišādāsuzturēšanasklasēs:

 • A uzturēšanas klase – 4 761.602 km
 • B uzturēšanas klase – 1 948.501 km
 • C uzturēšanas klase – 11 439.867 km
 • D uzturēšanas klase – 2 004.396 km

Valsts autoceļu vai to posmu saraksti ar noteiktām uzturēšanas klasēm 2020. gada vasaras sezonā (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim):

 • A uzturēšanas klase – 838.423 km
 • A1 uzturēšanas klase – 2663.890 km
 • B uzturēšanas klase – 2989.270 km
 • C uzturēšanas klase – 12092.801 km
 • D uzturēšanas klase – 1576.251 km
 • Pazeminātās uzturēšanas klases – 1658.568 km

Valsts autoceļu vai to posmu saraksti ar noteiktām uzturēšanas klasēm 2019./2020. gada ziemas sezonā (no 2019. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. martam):