Sazinies ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies un piekrītu Lietošanas noteikumiem un piekrītu, ka “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai atbildētu uz pieprasījumu.

Valde

Jānis Lange, valdes priekšsēdētājs

Pilnvaru termiņš uz pieciem gadiem no 2016. gada 27. jūlija.

Izglītība:

2002.-2004. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, maģistra grāds ekonomikā un vadībzinātnē;

1998.-2002. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas fakultāte, bakalaura grāds ekonomikā.

Darba pieredze:

07.2013.- pašlaik VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs;

10.2008.-07.2013. VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes loceklis;

05.2008.-10.2008. VAS “Latvijas Valsts ceļi” Jelgavas nodaļas vadītājs;

09.2007.-05.2008. SIA “Baltic Construction Consultancy” projektu vadītājs;

09.2006.-12.2006. SIA “Biznesa augstskola Turība”” vieslektors;

10.2005.-05.2008. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas fakultātes vieslektors;

12.2005.-11.2006. Investīciju komponenšu ieviešanas vadītājs Phare 2003 “Pārrobežu sadarbības programma Baltijas jūras reģionā” ietvaros;

10.2004.-06.2005. Satiksmes modelēšanas, izpētes un satiksmes organizācijas shēmas izstrādes vadītājs Phare 2002 “Atvalsts projektu sagatavošanai” ietvaros;

08.2004.-09.2007. INTERREG III B projekta “Baltic Sea Cycling” koordinators Jelgavas pilsētā;

06.2004.-09.2007. Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras “Pilsētsaimniecība” direktora vietnieks projektu realizācijas jautājumos.

Amati citās kapitālsabiedrībās: 

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” padomes priekšsēdētājs. Pilnvaru termiņš no 02.02.2018. līdz 01.02.2023. (uz pieciem gadiem).

Mārtiņš Lazdovskis, valdes loceklis

Pilnvaru termiņš uz pieciem gadiem no 2015. gada 20. jūlija.

Izglītība:

2000.-2002. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, maģistra grāds ekonomikā;

1996.-2000. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, bakalaura grāds ekonomikā.

Darba pieredze:

07.2015.-pašlaik VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes loceklis;

11.2014.-07.2015. Liepājas SEZ pārvaldes valdes loceklis;

03.2014.-03.2015. LR Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs;

06.2008.-03.2014. LR Tieslietu ministrijas valsts sekretārs;

03.2005.-06.2008. LR Valsts zemes dienesta ģenerāldirektors;

05.2004.-03.2005. LR Lauku atbalsta dienesta direktora vietnieks;

01.2002.-05.2005. LR Lauku atbalsta dienesta departamenta direktora vietnieks;

01.2000.-06.2001. LR Lauku atbalsta dienesta daļas vadītāja vietnieks;

09.1998.-01.2000. LR Zemkopības ministrijas vecākais referents.

Gundars Kains, valdes loceklis

Pilnvaru termiņš uz pieciem gadiem no 2020. gada 23. marta.

Izglītība:

2002.-2004. Rīgas Tehniskā Universitāte. Būvniecības fakultāte,

inženierzinātņu maģistra grāds būvzinātnē;

1998.-2002. Rīgas Tehniskā Universitāte. Būvinženieru fakultāte, būvinženieris;

Darba pieredze:

07.2016. – 23.03.2020. VAS “Latvijas Valsts ceļi” Attīstības pārvalde, direktors;

03.2016.- 07.2016. VAS “Latvijas Valsts ceļi” Attīstības pārvalde, vadošais projektu vadītājs;

01.2014.- 03.2016. VAS “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskā pārvalde, vadošais projektu vadītājs;

01.2006.- 01.2014. VAS “Latvijas Valsts ceļi” Līgumu daļa, projektu vadītājs;

09.1993.-01.2006. Rīgas domes Labklājības departamenta Rīgas Latgales priekšpilsētas Sociālā dienesta vadītāja vietnieks, iepirkuma komisijas priekšsēdētājs.