Sazinies ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies un piekrītu Lietošanas noteikumiem un piekrītu, ka “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai atbildētu uz pieprasījumu.

Atļaujas pārvadājumu veikšanai

1. LIELGABARĪTA UN SMAGSVARA PĀRVADĀJUMU ATĻAUJA
Saistošie normatīvie akti:1) MK 06.04.2010. noteikumi Nr. 343  „Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem”.

2) MK 28.12.2010. noteikumi Nr. 1228 “Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem”.

Izsniedzējs:Satiksmes informācijas centrs.
Iesniedzamie dokumenti:Pieteikums, aizpildīts lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļauju sistēmā:   https://va.lvceli.lv Piezīme: Nodevas apmērs noteikts 28.12.2010. MK noteikumos Nr.1228 “Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem”.
Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:Elektroniski lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļauju sistēmā:   https://va.lvceli.lv
Pakalpojuma sniegšanas termiņš:1) Piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, ja nav nepieciešama maršruta papildu izpēte.

2) Piecu darbdienu laikā pēc izpētes rezultātu saņemšanas, ja nepieciešama maršruta papildu izpēte.

Piezīmes:1) Līdz 01.04.2019. izsniegto atļauju pārbaudīšanas elektroniskā adrese: https://lvceli.lv/atlaujas.

2) Nodevas apmērs noteikts 28.12.2010. MK noteikumos Nr. 1228 “Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem”.

2. ATĻAUJA SPECIĀLU PĀRVADĀJUMU VEIKŠANAI AIZLIEGUMA ZĪMJU Nr.312 „Masas ierobežojums” UN/VAI Nr.313 „Ass slodzes ierobežojums” DARBĪBAS ZONĀ
Saistošie normatīvie akti:MK 02.06.2015. noteikumi Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi”.
Izsniedzējs:LVC Nodaļas.
Iesniedzamie dokumenti:1) Iesniegums.

2) Pārvadājuma shēma (vai maršrutu saraksts).

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš:Mēneša laikā.
3. SASKAŅOJUMS SVAIGPIENA PRODUKTU PĀRVADĀJUMU VEIKŠANAI SATIKSMES IEROBEŽOJUMU DARBĪBAS ZONĀ
Saistošie normatīvie akti:MK 19.01.2016. noteikumi Nr. 42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”.
Izsniedzējs:LVC Nodaļas.
Iesniedzamie dokumenti:1) Iesniegums.

2) Pārvadājuma shēma (vai maršrutu saraksts).

3) Transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība (kopija).

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš:Mēneša laikā.