Sazinies ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies un piekrītu Lietošanas noteikumiem un piekrītu, ka “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai atbildētu uz pieprasījumu.

Informācijas un reklāmas objektu uzstādīšanas saskaņošana

1. ATĻAUJA INFORMĀCIJAS VAI REKLĀMAS OBJEKTA UZSTĀDĪŠANAI GAR VALSTS AUTOCEĻIEM
Saistošie normatīvie akti:MK 07.06.2005. noteikumi Nr. 402 “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”.
Izsniedzējs:1) Gar valsts galvenajiem autoceļiem – Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa.
2) Gar valsts reģionāliem un vietējiem autoceļiem – LVC Nodaļas.
Iesniedzamie dokumenti:1) Iesniegums.
2) Uzstādīšanas vietas situācijas plāns mērogā no 1:200 līdz 1:500.
3) Zemes īpašnieka atļauja.
4) Informācijas vai reklāmas objekta vizuālais attēls.
Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš:Mēneša laikā.
2. SASKAŅOJUMS INFORMĀCIJAS VAI REKLĀMAS OBJEKTA UZSTĀDĪŠANAI GAR PAŠVALDĪBU UN CITU ĪPAŠNIEKU CEĻIEM
Saistošie normatīvie akti:MK 07.06.2005. noteikumi Nr. 402 “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”.
Izsniedzējs:1) Rīgas pilsētā – Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa.
2) Jūrmalas pilsētā – Rīgas nodaļa.
3) Gar pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem – LVC Nodaļas.
Iesniedzamie dokumenti:1) Iesniegums.
2) Uzstādīšanas vietas situācijas plāns mērogā no 1:200 līdz 1:500.
3) Zemes īpašnieka atļauja.
4) Informācijas vai reklāmas objekta vizuālais attēls.
5) Citi dokumenti pēc pieprasījuma. Papildus darbības: Nepieciešamības gadījumā jāorganizē objekta apsekošana uz vietas.
Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš:Mēneša laikā.