Sazinies ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies un piekrītu Lietošanas noteikumiem un piekrītu, ka “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai atbildētu uz pieprasījumu.

PPP projekti

Vispārīgā informācija par projektu

Kāpēc Ķekavas apvedceļš?

Ķekavas apvedceļš pēc izbūves būs jaunais autoceļa Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) (A7) posms no 7,9. km – 25,0. km, kas būs daļa no starptautiskā autoceļa E67 Via Baltica (Helsinki – Tallina – Rīga – Panevēža – Kauņa – Varšava – Prāga) un ietilps TEN-T tīklā, nodrošinot valsts galvaspilsētas Rīgas tiešāko un ātrāko savienojumu ar kaimiņvalsti – Lietuvu un citām Eiropas valstīm. Autoceļš nodrošina satiksmes plūsmu cauri Rīgai tālāk uz Rīgas apvedceļu (Baltezers-Saulkalne) (A4), Rīgas apvedceļu (Salaspils-Babīte) (A5), autoceļiem Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki) (A6), Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) (A8) un Rīga (Skulte)-Liepāja (A9).

Bauskas šosejas (A7) posms Rīga – Ķekava ir viens no noslogotākajiem ceļiem Latvijā, satiksmes intensitātei sasniedzot vidēji ap 17 000 automašīnām diennaktī, atsevišķos ceļa posmos pat 25 278 vienības, turklāt tas šķērso  blīvi apdzīvoto Ķekavas ciemu. Kravas transporta satiksmes intensitāte šajā posmā jau trīs reizes pārsniedz limitu. Bauskas šoseja (A7) ir vienīgais ceļš, kas iebraukšanai un izbraukšanai no Rīgas ir ar vienu braukšanas joslu katrā virzienā.

Plānotā apvedceļa tehniskais raksturojums

Ķekavas apvedceļš būs valsts galvenā autoceļa Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) (A7) posms 7,78. km – 25,0. km. Tā joslas kilometru garums būs ~100 km, tai skaitā:

 • 4 joslu ceļš (pa divām joslām katrā braukšanas virzienā): 12,22 km;
 • 2 joslu ceļš ar vienu brauktuvi un 1 joslu katrā braukšanas virzienā: 5,36 km;
 • paralēlie ceļi un satiksmes pārvadi: 20,7 km;
 • tuneļi: 2 gb;
 • tilti un pārvadi: 6 gb;
 • apļveida krustojumi: 10 gb;
 • gājēju tilti un tuneļi: 2 gb;
 • prettrokšņu risinājumi: 6,5 km.

PPP modeļa izvēles priekšnosacījumi

Privātās publiskās partnerības (PPP) projekts izvēlēts kā piemērotākais risinājums, pamatojoties uz sekojošiem kritērijiem:

 • privātā sektora (būvniecības uzņēmumi, bankas u.c.) iesaiste publisko pakalpojumu nodrošināšanā (šajā gadījumā – publiskais partneris, jeb pasūtītājs ir LR Satiksmes ministrija),
 • efektīvs veids, kā piesaistīt finansējumu un nodrošināt projekta īstenošanu iespējami īsā laikā, kā arī abpusējs finansiāls izdevīgums,
 • optimāls risku sadalījums starp partneriem,
 • iespēja izmantot jaunas tehnoloģijas un inovatīvus risinājumus.

PPP modeļa raksturojums

Ķekavas apvedceļa būvniecībai izvēlēts PPP modelis ar šādiem nosacījumiem:

 • līguma veids – DBFM (design, build, finance and maintain, jeb projektēšana, būvniecība, finansēšana un uzturēšana),
 • līguma darbības laiks: līdz 23 gadiem (līdz 3 gadiem projektēšanai un būvniecībai, 20 gadi – uzturēšanai),
 • publiskā partnera maksājumu veids privātajam partnerim – pieejamības maksājumi.

Aktuāla informācija par projektu 

Norisinās labāko un galīgo piedāvājumu atbilstības atlases kārtas kritērijiem izvērtēšana iepirkuma par “Publiskās un Privātās partnerības līgums par E67 / A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,9 -25,0 km (Ķekavas apvedceļa) projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un uzturēšanu” ietvaros.

—-

No 4.-7.09.2018. Rīgā notika PPP projekta Ķekavas apvedceļš Atvērto durvju dienas, organizējot pasākumu kā individuālas jautājumu – atbilžu sesijas, atbildot uz interesentu jautājumiem par Iepirkumu, kvalifikācijas un līguma piešķiršanas kritērijiem.

Galvenā informācija apkopota sekojošos dokumentos:

—-

Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN)

Valsts galvenā autoceļa Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) (A7) posma no ~ 7,90. km līdz 25,0. km Ķekavas apvedceļa būvniecības IVN ziņojuma kopsavilkums:

IVN ziņojuma aktuālās versijas pielikumi:

4.pielikums – skatīt rasējumus IVN noslēguma gala ziņojuma sadaļā zemāk
5.pielikums – skatīt rasējumus IVN noslēguma gala ziņojuma sadaļā zemāk

IVN Noslēguma gala ziņojuma pielikumi:

t.sk.,
– Principiālais risinājums: rotācijas aplis uz Mežmalas ielas pie veikala “A7”
– Principiālais risinājums: pieslēgums perspektivai Everesta ielai
– Principiālais risinājums: Autoceļa A5 un Ķekavas apvedcela krustojums

t.sk.,
– Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par valsts galvenā autoceļa Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) (A7) posma no ~ 7,90. km līdz 25,0. km Ķekavas apvedceļa būvniecības IVN ziņojumu (LAT / ENG),
– Ceļu drošības audita atzinums

—-
Lūdzam ņemt vērā, ka šeit publicētajam dokumentiem ir informatīvs raksturs un tas var atšķirties no iepirkuma dokumentācijas!